Prečo PlatbaMobilom.sk

Platby prostredníctvom mobilu (SMS správ) v posledných rokoch prudko expandujú a prognózy hovoria o ďalšom raste. Vysoká penetrácia mobilných služieb (122,3 % v roku 2015 podľa SITA) otvára nové možnosti ich využitia. Mobilné platby predstavujú jednoduchý spôsob ako za služby platiť kedykoľvek a kdekoľvek.

Podľa prognózy agentúry Gartner mobilné platby každoročne rastú priemerne o 42 %.

Vzhľadom k nasýtenosti trhu mobilných služieb je prirodzené, že poskytovatelia hľadajú nové služby s pridanou hodnotou. SMS platby a PlatbaMobilom.sk sú pre prevádzkovateľov webov a poskytovateľov služieb príležitosťou využiť rastúci trend a získať ďalší zdroj príjmov.

Rastúcu tendenciu potvrdzuje aj globálna štatistika objemu mobilných platieb.

Statistic: Global mobile payment volume excluding merchandise purchases from 2010 to 2017 (in billion U.S. dollars) | Statista

Výhody

Platby cez SMS stavajú na súčasných trendoch výhodných pre obe strany:

  • Používateľ má mobil vždy pri sebe.
  • Posielanie SMS správ je veľmi rozšírené.
  • K spoplatneniu dochádza takmer okamžite.

Prognóza

Podľa agentúry Gartner budú SMS platby vďaka rozšírenosti a jednoduchej implementácii aj naďalej prevládať nad bezkontaktnými mobilnými platbami (NFC). Na rok 2016 prognózuje 448 miliónov používateľov mobilných platieb.