Čo je PlatbaMobilom.sk


PlatbaMobilom.sk je moderný systém platieb pomocou SMS správ. Umožní jednoduché spoplatnenie vašich služieb/produktov a pohodlné platby pre vašich zákazníkov.

Nie sú potrebné platobné karty, či bankové prevody. Platba je otázkou niekoľkých sekúnd a spoplatnenej SMS správy. Vy ako aj zákazník si všetky transakcie môžete kontrolovať v prehľadnom web rozhraní. Implementácia systému PlatbaMobilom.sk je jednoduchá a neplatíte žiadne zriaďovacie, ani mesačné poplatky.

Z každej platby získate 75 % bez ohľadu na výšku platby.


Čo môže byť spoplatnené

Služba PlatbaMobilom.sk je určená pre všetky tovary a služby s výnimkou súťaží a darcovských príspevkov. Prostredníctvom služby je možné zaplatiť napríklad za inzerciu, prístup k prémiovému obsahu, web hosting atď.


Cenové hladiny

Cena spoplatnených služieb sa môže pohybovať v rozmedzí 0,15 - 30 €. Obchodník môže využiť viaceré cenové hladiny uvedené v tabuľke.

Podporované cenové hladiny (s DPH)
Cenový rozsah Krok Počet hladín
0,15 - 1,05 € 0,05 € 19 hladín
1,10 - 30,00* € 0,10 € >200 hladín
* Ceny z rozsahu 20 - 30 € je možné použiť po schválení prevádzkovateľom.

Možnosti využitia služby

  • Služby
    online hry, web/game hosting, inzercia, predplácané služby, knihy, časopisy, predplácané služby, súbory na sťahovanie, vstupenky, zľavové kupóny, softvér a pod.
  • Tovar
    darčeky, knihy, časopisy, pohľadnice a pod.

Začnite využívať platbu mobilom vo vašich službách. Zaregistrujte sa a sprístupnite vašim zákazníkom moderný a jednoduchý spôsob platby.

Pridajte si vašu službu

K nasadeniu SMS platieb stačia 4 kroky:

  1. Nezáväzná registrácia
  2. Schválenie služby
  3. Technická implementácia
  4. Podpis zmluvy a aktivácia