Ako funguje SMS platba


Platba je realizovaná zaslaním určeného SMS kódu na skrátené číslo 8866. Systém umožňuje online aj offline platby. Platba prebieha okamžite a je zabezpečená bezpečnostným protokolom a podpisom. Viac o komunikačnom protokole a implementácii nájdete v technickej príručke.

Online platba - platobná brána

Online platba je vhodná na nasadenie do internetového obchodu. Jej princíp je používateľom dobre známy z platobných systémov bánk (Sporopay, TatraPay atď.).

Príklad použitia online platby


Online platba je založená na presmerovaní zákazníka na platobnú bránu. Na nej je zákazník informovaný o názve, cene služby a vygenerovaný SMS kóde, ktorý pošle v SMS na číslo 8866. Ak kód odošle v požadovanom čase, zákazník zrealizoval platbu a je presmerovaný späť na web stránku obchodníka.

Technická príručka pre online platbu [PDF]

Offline platba - vlastné kľúčové slovo

Offline platba umožňuje výber vlastného kľúčového slova v SMS pre rýchly prístup k obsahu/službe. Môže byť uskutočnená aj bez prístupu na internet, napr. zakúpenie vstupenky na mieste konania podujatia.

Príklad použitia offline platby


Offline platba je založená na zaslaní SMS s preddefinovaným kľúčovým slovom (napr. topuj), príp. doplneným o ďalšie parametre. Text SMS správy je ihneď po prijatí preposlaný do systému obchodníka, ktorý na základe kľúčového slova, resp. ďalších parametrov v SMS určí text a cenu odpovednej SMS (napr. Vas topovaci kod: hjy2x - SMS spoplatnená cenou 1,5 €).

Technická príručka pre offline platbu [PDF]

Porovnanie možností online a offline platby

Možnosti Online platby Offline platby
Preferované použitie e-shop/veľký počet služieb, cenových hladín rýchly prístup k obsahu, službe/niekoľko variant obsahu, služby
Spôsob uskutočnenia platby na externej platobnej stránke PlatbaMobilom.sk (pevne stanovený postup platby) na stránke obchodníka/mimo online prostredia (viac spôsobov spoplatnenia/flexibilnejšie riešenie)
Tvar zasielaného SMS kódu náhodne generovaný 6-znakový kód kľúčové slovo podľa vlastného výberu od dĺžky 2 znaky, príp. ďalšie parametre
Podporované cenové hladiny 0,15–30 €
Možnosť súčasne použiť viaceré cenové hladiny áno
Predplácanie/opakovanie platieb nie áno
Tvar potvrdzujúcej SMS Text SMS je predvolený v tvare: „PlatbaMobilom.sk: Platba za popis v cene cena Eur prebehla uspesne…“

Meniť je možné časti cena a popis o maximálnej dĺžke 30 znakov.
Partner môže určiť celý text potvrdzujúcej SMS s dĺžkou 160 znakov.
Údaje dostupné pre systém partnera identifikátor platby, tel. č. zákazníka, výsledok transakcie identifikátor platby, text zaslanej SMS, tel. č. zákazníka, výsledok transakcie
Podiel partnera 75 %, vyplácaný mesačne
Mesačný poplatok 0 €

Pridajte si vašu službu

K nasadeniu SMS platieb stačia 4 kroky:

  1. Nezáväzná registrácia
  2. Schválenie služby
  3. Technická implementácia
  4. Podpis zmluvy a aktivácia


Cenové hladiny

Služba PlatbaMobilom.sk umožňuje spoplatňovať služby / produkty definovanými cenovými hladinami (viac ako 200 hladín) v rozsahu 0,15 - 30 € s DPH.