Cenové hladiny

Cena spoplatnených služieb sa môže pohybovať v rozmedzí 0,15 - 20 €. Na jedného zákazníka (mobilné číslo) je stanovený maximálny mesačný limit 150 € vrátane DPH. Partner môže súčasne využívať viaceré cenové hladiny, ale nemôže vytvárať nové ceny ich kombináciou.

všetky ceny sú s DPH
0,15 € 0,20 € 0,25 € 0,30 € 0,35 € 0,40 € 0,45 € 0,50 €
0,55 € 0,60 € 0,65 € 0,70 € 0,75 € 0,80 € 0,85 € 0,90 €
0,95 € 1,00 € 1,05 € 1,10 € 1,20 € 1,30 € 1,40 € 1,50 €
1,60 € 1,70 € 1,80 € 1,90 € 2,00 € 2,05 € 2,10 € 2,20 €
2,30 € 2,40 € 2,50 € 2,60 € 2,70 € 2,80 € 2,90 € 3,00 €
3,05 € 3,10 € 3,20 € 3,30 € 3,40 € 3,50 € 3,60 € 3,70 €
3,80 € 3,90 € 4,00 € 4,05 € 4,10 € 4,20 € 4,30 € 4,40 €
4,50 € 4,60 € 4,70 € 4,80 € 4,90 € 5,00 € 5,05 € 5,10 €
5,20 € 5,30 € 5,40 € 5,50 € 5,60 € 5,70 € 5,80 € 5,90 €
6,00 € 6,05 € 6,10 € 6,20 € 6,30 € 6,40 € 6,50 € 6,60 €
6,70 € 6,80 € 6,90 € 7,00 € 7,05 € 7,10 € 7,20 € 7,30 €
7,40 € 7,50 € 7,60 € 7,70 € 7,80 € 7,90 € 8,00 € 8,05 €
8,10 € 8,20 € 8,30 € 8,40 € 8,50 € 8,60 € 8,70 € 8,80 €
8,90 € 9,00 € 9,05 € 9,10 € 9,20 € 9,30 € 9,40 € 9,50 €
9,60 € 9,70 € 9,80 € 9,90 € 10,00 € 10,05 € 10,10 € 10,20 €
10,30 € 10,40 € 10,50 € 10,60 € 10,70 € 10,80 € 10,90 € 11,00 €
12,00 € 13,00 € 14,00 € 15,00 € 16,00 € 17,00 € 18,00 € 19,00 €
20,00 €              

Menu